Hjælpemidler til ordblinde

Ifølge tal fra Ordblindeforeningen er over 400.000 danskere, cirka 7% af befolkningen, ordblinde. Det er en relativt stor procentdel af alle danskere, og der er ikke noget at sige til, at der er kommet mere og mere fokus på netop denne lidelse.

For personer med ordblindhed er hjælpemidler afgørende redskaber, som kan hjælpe til med at overvinde udfordringer i læsning, skrivning og kommunikation. Disse værktøjer, som kan være alt fra software til specialtilpassede læremidler, hjælper med at forbedre læseforståelse og stavefærdigheder, samt generelt vedkommendes akademiske præstationer.

Opdagelse og behandling af lidelsen i tide, samt anvendelse af disse hjælpemidler kan øge selvstændigheden og selvtilliden hos ordblinde personer, hvilket kan resultere i en bedre måde at håndtere uddannelse, arbejde og dagligliv.

Hvis du har interesse i at vide mere om redskaber og hjælpemidler til ordblindhed, så læs videre.

Hvilken hjælp er der at få, hvis man er ordblind?

Ordblindhed, også kendt som dysleksi, er at have svært ved at læse, skrive og stave korrekt, alt sammen på trods af en helt normal intelligens, korrekt undervisning og god motivation.

Tidligere blev ordblinde ofte betegnet som mindre intelligente, dovne eller deciderede retarderede, men dette er altså ikke tilfældet.

Ordblindhed kan udtrykke sig på mange måder. Nogle af de mest almindelige er at have vanskeligt ved at genkende ord, problemer med at forstå sammenhængen mellem bogstaver og lyde og besvær med at huske ord.

En anden måde, ordblindhed kan manifestere sig er i personer, der læser langsomt og som har svært ved at udtrykke sig skriftligt.

Støtte og hjælpemuligheder for ordblinde

I Danmark er der flere former for hjælp og støtte til personer med ordblindhed. For eksempel kan læse- og skriveteknologier, også kaldet LST, gøre det lettere for ordblinde at kunne læse og skrive. Der findes forskellige apps og programmer, som kan hjælpe med at omforme tale til tekst, som kan læse en tekst op for dig og som kan komme med forslag til ord, hvis du ikke selv kan finde dem.

Det er vigtigt at lære, hvordan man bruger LST’en for at få det bedst mulige udbytte af teknologien.

Herudover kan personer med ordblindhed få specialundervisning, både i folkeskolen og på andre uddannelsesinstitutioner, samt på VUC. Denne undervisning er tilpasset den enkeltes behov og kan omfatte teknikker til læsning og skrivning samt hjælp til forbedring af stavefærdigheder.

Undervisningen kan med fordel tilrettelægges i samarbejde med en ordblindelærer, hvis en sådan er tilknyttet uddannelsesinstitutionen.

Det kan også være nødvendigt med psykologisk støtte, specielt hvis den ordblinde har fornemmelsen af, at det at være ordblind er noget, man skal holde skjult eller skamme sig over.

Online ressourcer ordblindhed

Her er en liste over nyttige links, hvis du eller en du holder af har problemer med ordblindhed:

Ressource Beskrivelse
ordblindeforeningen.dk Liste over hjælpemidler til ordblinde
ordblindhed.dk Hjemmeside udarbejdet i samarbejde mellem ministerier og styrelser om ordblindhed
https://hjaelptilord.dk/ Hjemmeside lavet af ordblinde til andre ordblinde
https://www.ordklar.dk/hjaelp-til-ordblindhed/ Hjælp og ressourcer til ordblindhed

Konklusion

Ordblindhed er ikke længere et ukendt fænomen, som man ikke taler om. Det er blevet langt mere almindeligt at anerkende, at man har et problem og søge hjælp. Og der er heldigvis mange måder at få hjælp på, for det offentlige Danmark har anerkendt problemet og sat forskellige tiltag i gang for at hjælpe den del af befolkningen, som lider af ordblindhed.

Har du derfor mistanke om, at du selv eller et familiemedlem kunne lide af ordblindhed, så tøv ikke med at bede om hjælp. Det kan ændre livskvaliteten for både dig og dine kære at få den rette hjælp.