Velkommen

Velkommen

Velkommen til HTO

Ordblindhed er den hyppigste årsag til langvarige læse- og skrivevanskeligheder. I Danmark regner man med, at ca. 5 procent har vanskeligt ved at læse eller skrive på grund af ordblindhed.

Vi bliver bedre og bedre til at opdage ordblindhed allerede i skoletiden, men der er desværre mange unge og voksne, som ikke har fået klar besked og ikke kender til de handlemuligheder, der er i Danmark.

HTO fortæller om mulighederne, hvad enten man selv er ordblind, pårørende eller fagperson.

Om ordblindhed  og hvad man kan gøre ved det.

Om at være pårørende til mennesker med ordblindhed.

Om ordblindhed til fagfolk og virksomheder.