Ordblindetesten

Ordblindetesten kan udpege elever med ordblindhed fra marts 3. klasse og op i grundskolen, på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt voksenuddannelser.

Siden februar 2015 har Børne- og Undervisningsministeriet stillet en gratis,
national ordblindetest til rådighed, ”Ordblindetesten”. 

Ordblindetesten er et redskab til at identificere ordblindhed blandt elever, studerende og kursister, som viser tegn på ordblindhed. 

Ordblindetesten er tværgående, den kan bruges fra marts i 3. klasse, over ungdomsuddannelserne til
og med de lange videregående uddannelser. Man kan teste elever og studerende med med
Ordblindetesten, uanset om dansk er modersmål eller andetsprog for dem.

Ordblinderisikotesten

Undervisningsministeriets har også udviklet en test til tidlig identifikation af elever i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed. Ordblinderisikotesten kan anvendes i slutningen af børnehaveklassen, i midten af 1. klasse og i slutningen af 1. klasse. 

Mere viden

Om ordblindetesten

Om ordblinderisikotesten