Metoder

Der findes veldokumenterede metoder, der kan kvalificere indsatsen over for mennesker med ordblindhed.

De metoder, vi beskriver her, retter sig mod børn med ordblindhed eller børn i risiko for ordblindhed.

Metoderne handler om:

  • Hvordan man kan styrke skole-hjemsamarbejdet omkring et barn med ordblindhed ved at etablere forældrenetværk
  • Hvordan man kan styrke den enkelte elevs læsefærdigheder ved at etablere læsemakkerpar
  • Hvordan man kan minimere risikoen for ordblindhed gennem en tidlig indsats.