Forældrenetværk

Netværk til forældre med ordblinde børn i folkeskolen kan understøtte og styrke skole-hjem-samarbejdet og fremme inklusion af børn med ordblindhed.

Forældrenetværk er en model, der bringer forældrenes ressourcer i spil og øger deres mestringskompetence, med det formål at understøtte inklusion af børn med ordblindhed i folkeskolen. Netværkene giver forældre mulighed for at gå i dybdedialog med skolen og med andre forældre om, hvad der er svært ved at have et barn med indlæringsvanskeligheder, og hvad der er udfordrende i samarbejdet med skolen.

Socialstyrelsen har i samarbejde med Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark og Læsekonsulenternes Landsforening udviklet en model for opstart og gennemførsel af forældrenetværk.

Mere information

Materialer

Guide. Forældrenetværk om ordblindhed. Socialstyrelsen, 2013

Evalueringsrapport. Forstå dit barns ordblindhed. Socialstyrelsen, 2013

Film

Hør ordblindeekspert Birgit Dilling fortælle om forældrenetværk

Hør Mia Finnemann Schultz fortælle om forældrenetværk og skole-hjem samarbejde

Hør læsekonsulent Marianne Thorsen fortælle om forældrenetværk (1)

Hør læsekonsulent Marianne Thorsen for tælle om forældrenetværk og inklusion

Hør Juliane Øhlenschlæger fortælle om forældrenetværk og frivillighed (1)

Hør Mona Steiniche fortælle om forældrenetværk og frivillighed (2)

Hør forældre fortælle om forældrenetværk (1)

Hør forældre fortælle om forældrenetværk (2) 

Hør skoleleder fortælle om forældrenetværk