Ny netværksgruppe for ordblindeundervisere

Fagfolk fra kompetencecentrene i tre kommuner (Thisted, Århus og Skive) har taget initiativ til at etablere en netværksgruppe for lærere, læsekonsulenter og andre, der underviser i eller rådgiver om ordblindevanskeligheder og læse- og skriveteknologier.

Formål

Formålet med gruppen er at give deltagerne et ad-hoc forum, hvor de kan dele viden og udveksle erfaringer om, hvad der virker i praksis, når elever anvender læse- og skriveteknologier i almenundervisningen.

Første møde

Gruppen mødes første gang tirsdag den 8. september 2015, kl. 14.00 – 16.00. Mødet foregår på Læreruddannelsen, Dalgas Alle 20, 7800 Skive.

Det er tanken, at gruppen fremadrettet drives af deltagerne i fællesskab, og at mødeafholdelsen går på skift. Indholdet på møderne er også et fælles ansvar. På første møde aftaler deltagerne, hvordan møderne fremover organiseres.
Som udgangspunkt, skal det være gratis at deltage i mødet. Den 8. september er Skoleafdelingen i Skive Kommune vært for en kop kaffe/the og lidt brød.

Tilmelding

Tilmelding sker til Bodil Skipper Buntzen på email eller telefon 20 58 39 83.