Materialer fra Ord15

I slutningen af oktober 2015 afholdt Socialstyrelsen og Uddannelsesforbundet konferencen Ord15. Materialer fra konferencen kan rekvireres hos Socialstyrelsen.

Hidtil har du kunnet finde materialer fra Ord15 på konferencens egen hjemmeside www.ord15.dk. Den bliver nu nedlagt, og fremadrettet kan du rekvirere materialer ved at sende en mail til Lisbet Tuxen, .

Der er tale om powerpoints fra hovedoplæg, workshops og testkarrussel og de 18 posters, der blev præsenteret på konferencen. Skriv titel på det oplæg, du ønsker tilsendt.Titlerne fremgår af denne oversigt:

Hovedoplæg

Anders Fogh Jensen - Hvem er ikke med i fællesskabet (pdf)
Bente Hagtvet og Jørgen Frost - Intensive oplæg for elever med dysleksi på mellemtrinnet (pdf)
Carsten Elbro - Læsevanskeligheder som ikke er ordblindhed (pdf)
Julie Dockrell - From complex research programme to policy making and development of practice (pdf)
Maggie Snowling - Development of literacy in children at high-risk of dyslexia (pdf)
James Law - Language and social risk across middle childhood and the potential implications for intervention (pdf)

Testkarrusel

Erfaringer med ordblindetesten (pdf)
Selvtest af læsning på nettet (pdf)
EU-projekt - Identifikation af sprogforstyrrelser hos et- og tosprogede børn (1) (pdf)
Vores testbatteri - oversigt over forskellige tests til udredning af dysleksi (docx)
Vores testbatteri 
(https://prezi.com/afnil_ychppm/vores-testbatteri-prsentation-og-problematisering/ )

Workshop 1

1 Tidlig forældreimplementeret intervention (pdf)
2 Undervisning i sprogforståelse i læsning (pdf)
3 Follow-up undersøgelse af danske børn med sprogforstyrrelse (pdf)
4 Praksis vedrørende skriftlighed og social inklusion i ungdomsuddannelserne (pdf)
5 Kollegacoaching (pdf)
6 Læseteknologi for alle (https://prezi.com/gifjtwgwsyei/lseteknologi-for-alle/?utm_campaign=share&utm_medium=copy)
7 Erfaringer fra hjælp til indsatte med læsevanskeligheder i de danske fængsler (pdf)
8 DUO - netværk for ordblinde studerende (https://prezi.com/k8k_xrilimjd/duo-netvrk-for-ordblinde-studerende/)
9 Udvikling af undervisningsmaterialer til ordblinde - overvejelser på vejen (https://prezi.com/pafwl74lzoeh/udvikling-af-undervisningsmaterialer/?utm_campaign=share&utm_medium=copy)
9 Udvikling af undervisningsmaterialer til ordblinde – strategiskema (docx)

Workshop 2

1 Lær mig at lære ord og sætninger (pdf)
2 Test til afdækning af talblindhed (pdf)
3 Erfaringsudveksling om intensive OBU-kurser på virksomheder (pdf)
4 Unges læsevanskeligheder - fra PISA til PIAAC (pdf)
5 (Ikke tilgængeligt)
6 Fordybelseslæsning i videregående uddannelser (pdf)
7 Sæt tryk på (pdf)
8 Vejledning til undervisning af elever med ordblindhed i grundskolen (pdf)

Workshop 3

1 ECERS-3 - refleksionsredskab til pædagoger (pdf)
2 iPads i begynderlæseundervisningen (pdf)
3 Børn med SLI og udvikling af opgaver til sætnings- og nonordsgentagelse (pdf)
4 Hjælper it-støtte de ordblinde elever (pdf)
5 Undervisningsplaner i ordblindeundervisning for voksne – målformulering (pdf)
6 Vejledning og undervisning i et nyt perspektiv (pdf)
7 En målrettet indsats til svært ordblinde skoleelever (pdf)
8 Erfaringer med Cooperative Learning og narrativ tilgang i ordblindeundervisningen (pdf)
9 Empowerment-kurser til børn og unge med ordblindhed (pdf)

Posters

Poster 1 - Ordblindhed og arbejdsmarkedet - it-hjælpemidlers funktion (pdf)
Poster 2 - Ordblindhed og inklusion i Københavns Kommune (pdf)
Poster 3 - It-rygsæk til tiden (pdf)
Poster 4 - Same same but different (pdf)
Poster 5 - Styrk sproget med udvidet dialogisk læsning (pdf)
Poster 6 - Læse- og skrivetest for voksne med svært høretab (pdf)
Poster 7 - Leg med lyd og læsning (pdf)
Poster 8 - Et liv som ordblind (pdf)
Poster 9 - 12 udsagn om kvalitetssikring og bæredygtighed af OBU (pdf)
Poster 10 - Handleplansværktøj til elever i skriftssproglige vanskeligheder (pdf)
Poster 11 - Undervisning i forvekslingsord - fra fårelæsning til forelæsning (pdf)
Poster 12 - Strukturerede tekstsamtaler styrker elevernes læseforståelse (pdf)
Poster 13 - Brug af indbyggede funktioner i iPad og apps (pdf)
Poster 14 - Hjælpemidler - dem bruger jeg kun hvis de er åbne (pdf)
Poster 15 - Robotteknologi og programmering er også for ordblinde (pdf)
Poster 16 - Ordblind - efterskole og alt det der følger med (pdf)
Poster 17 - Sprog i samspil – Hanen (pdf)
Poster 18 - Verbal dyspraksi (pdf)