Gratis it-hjælp til at læse og skrive

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stiller en række IT værktøjer gratis til rådighed for personer, der har læse- og skrivevanskeligheder.