Kontakt

Henvendelser om ordblindhed og ordblindetest

Folkeskoleområdet
Trine Nobelius
Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Tlf.: 25 28 48 87
E-mail: ordblindetest@uvm.dk

Ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, frie grund- og kostskoler og AMU
Stina Kjær Madsen
Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Tlf.: 33 92 57 58
E-mail: sps@ktst.dk

OBU (ordblindeundervisning for voksne)
Line Knudsen
Undervisningsministeriet
Tlf.: 33 92 52 52
E-mail: line.knudsen@stukuvm.dk


Hvis du har input til denne hjemmeside, kan du sende en mail til Socialstyrelsen, Lisbet Tuxen: