Virksomhedsledelse

Her kan du læse om de mange muligheder for støtteordninger til medarbejdere med ordblindhed.

Ordblindhed kan medføre vanskeligheder med at udføre sine arbejdsopgaver. Inden for de sidste år er de skriftsproglige krav i mange ansættelsesforhold steget voldsomt. Ordblinde, som før har klaret jobbet, oplever pludselig vanskeligheder. Kommunikation over mails, skriftlig ordremodtagelse, skriftlig tilbagemelding på arbejdsopgaver og dokumentationsskrivelser er en virkelighed, der opleves som et stort pres hos de ordblinde. Risikoen for at begå for mange fejl, og i sidste ende at miste jobbet, stiger.

Det er dyrt for en virksomhed at måtte afskedige ansatte, som måske kunne beholde jobbet, forudsat at de fik den rette hjælp.

Mange ansatte undlader at fortælle om deres læse- og stave-vanskeligheder, i nogle tilfælde fordi de er bange for konsekvenserne af sådan en udmelding, og i andre tilfælde fordi de måske ikke ved, at der er mulighed for at gøre noget ved det. Derfor er det så meget desto vigtigere, at man som leder tager hånd om problemet.

Der findes flere tiltag, der kan støtte ordblinde i både ordinære og særlige ansættelser, selvstændige samt ansatte under efteruddannelse. Ansatte kan for eksempel få gratis ordblindeundervisning, eventuelt afholdt på selve arbejdspladsen. Hvis deltagelsen i undervisningen medfører fravær, kan man som arbejdsgiver få løngodtgørelse fra SVU eller diverse uddannelsesfonde.

Der er desuden mulighed for, at de ansatte får særlige læse- og skrivestøttende it-værktøjer, hvilket bevilliges af jobcenteret i den ansattes bopælskommune, dog forudsat at it-værktøjerne ikke er almindeligt forekommende udstyr på arbejdspladsen.

Alt i alt betyder disse tiltag, at de ordblinde bliver bedre til at honorere kravene til ansættelsen.

Brug søgefunktionen her på siden til at finde undervisningssteder, hvor du kan henvende dig for yderligere rådgivning og tilbud.

Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
  • AOF Syd

    Tlf.: 74 62 24 23
    Web: aofsyd.dk

  • VUC Syd, Aabenraa

    Tlf.: 73 61 33 36
    Web: vucsyd.dk