Uddannelser uden klare støttemuligheder

En del uddannelser har ikke nogen klare støttemuligheder, fordi lovgivningen ikke dækker.

På en række uddannelsesområder er det desværre somme tider vanskeligt at opnå støtte, fordi der i disse uddannelsers lovgivning ikke står noget om, hvem der er forpligtet til at yde støtte.

Ud over de støttemuligheder, som du kan læse om under de enkelte uddannelsesområder, er det vigtigt at gøre opmærksom på, at uddannelsesstedet også selv har forskellige måder at støtte og tage særlige hensyn på. De kan fx give dispensationer ved eksamener og sørge for, at undervisningen bliver tilrettelagt på en måde, der tager hensyn til ordblindhed.

Det er lederen af uddannelsesstedet, der bevilger dispensationer og lignende. Der kan fx bevilges:

 • Forlænget eksamenstid
 • Mundtlig eksamen i stedet for skriftlig eller omvendt
 • Brug af it-hjælpemidler til eksamen
 • Sekretærbistand til opslag, oplæsning, skrivning af noter mv.
 • Skriftlige eksamensspørgsmål udleveret i elektronisk format, som oplæsningsværktøjer kan læse op.

På studiestedet kan underviserne desuden gøre tekstkopier og andre løsark fra undervisningen tilgængelige i elektronisk form, fx via uddannelsesstedet intranet. Så har du mulighed for at få teksterne læst højt via computeren, når du skal foreberede sig til timerne. 

Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
 • AOF Syd

  Tlf.: 74 62 24 23
  Web: aofsyd.dk

 • VUC Syd, Aabenraa

  Tlf.: 73 61 33 36
  Web: vucsyd.dk