FVU (forberedende voksenundervisning) og OBU (ordblindeundervisning)

Det er ikke muligt at søge om it-værktøjer i OBU eller FVU-regi.

OBU eller FVU anses ikke som egentlige uddannelser, men er undervisning i basal læsning, stavning og evt. matematik. Til gengæld er inddragelse af it-værktøjer samt instruktion i brugen en del af bekendtgørelsen om OBU. Derfor er disse værktøjer som regel til rådighed i undervisningslokalet, ligesom det er naturligt at inddrage de værktøjer i undervisningen, deltagerne eventuelt har fået bevilliget.

Det er således ikke FVU- eller OBU-undervisningen, der skaber et behov for hjælpemidler. Det er rettere ønsket om at lære at udnytte hjælpemidlerne mere effektivt, der skaber behovet for undervisning.
Hjælpemidlerne i undervisningen er som hovedregel ikke til privat udlån. Undervisningsstedet er derimod forpligtet til at vejlede i, hvordan kursisten selv anskaffer hjælpemidler til hverdagen, både til privat brug og til jobbet.

Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
  • AOF Syd

    Tlf.: 74 62 24 23
    Web: aofsyd.dk

  • VUC Syd, Aabenraa

    Tlf.: 73 61 33 36
    Web: vucsyd.dk