Almene voksenuddannelser (AVU)

Her kan du læse om støtteordninger på almene voksenuddannelser.

Almen voksenuddannelse (AVU), som er placeret på landets Voksenuddannelsescentre (VUC), er ikke dækket af SPS, selvom uddannelsen er SU-berettiget. Den er heller ikke dækket af andre ordninger, hvad angår it-støtte til ordblinde kursister.

Det betyder i praksis, at en kursist kun kan søge om it-værktøjer gennem Lov om social service §112. Denne lovgivning giver kun mulighed for at søge om særligt software og særligt hardware. Der ikke er mulighed for at søge om fx en computer, idet en sådan anses for at være sædvanligt indbo og derfor ikke kan betragtes som et hjælpemiddel.

Hvis uddannelsen er en del af en ansættelse, er et led i en jobplan eller en revalidering, kan der bevilliges støtte gennem LAB-loven, som administreres af bopælskommunens jobcenter.

Det enkelte VUC har mulighed for selv at etablere forskellige udlånsordninger af it-værktøjer, men de er ikke forpligtede.

AVU-kursister under 30 år kan søge om særlige mentortimer gennem bopælskommunens jobcenter. En mentor er typisk en underviser på uddannelsesstedet, der bevilliges et antal timer til at støtte kursisten i uddannelsesforløbet. Mentortimer bevilliges gennem LAB-loven §78.

Hvis AVU-forløbet tages som del af en uddannelse gennem et job, en jobplan eller en revalidering, kan der bevilliges it-værktøjer via jobcenteret.

Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
  • AOF Syd

    Tlf.: 74 62 24 23
    Web: aofsyd.dk

  • VUC Syd, Aabenraa

    Tlf.: 73 61 33 36
    Web: vucsyd.dk