SPS-berettigede uddannelser

Her kan du læse om, hvordan du kan søge om SPS, og hvad støtten typisk består af.

En lang række uddannelser er dækket af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens ordning om Specialpædagogisk støtte, også kaldet SPS. SPS for ordblinde kan bestå af:

 • it-startpakke i form af en computer, scanner, scannerpen , diktafon og læse-stavestøttende software eller samme software installeret på egen computer,
 • instruktion i at bruge it-startpakken,
 • adgang til studiematerialer i formater, som computere kan læse højt,
 • studiestøttetimer.

Studiestøttetimer er individuelle timer, hvor den studerende kan få hjælp til at opbygge fornuftige studiestøttende strategier. Studiestøtte er hverken ordblindeundervisning eller lektiehjælp, men en støtte til at overkomme de særlige skriftsproglige udfordringer, der ligger i at være ordblind studerende.

For at søge om SPS, skal det dokumenteres at den studerende er ordblind. Det er studiestedets ansvar at tilvejebringe denne dokumentation. Alle SPS-berettigede uddannelser har en særlig vejleder med særligt ansvar for SPS-støtten. Kontakt det enkelte studiested for information om muligheder på det givne studium.

Mere viden om SPS

Frie grundskoler

 • Friskoler
 • Lilleskoler

Frie kostskoler

 • Efterskoler
 • Højskoler

Ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser

 • STX (almen studentereksamen)
 • HHX (højere handelseksamen)
 • HTX (højere teknisk eksamen)
 • HF (højere forberedelseseksamen)
 • GSK (gymnasiale suppleringskurser)
 • EUD (erhvervsuddannelse)
 • SOSU (social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent)
 • PAU (pædagogisk assistent)
 • KUU (kombineret ungdomsuddannelse)

Videregående uddannelser

 • Videregående uddannelser, der berettiger til SU (oversigten varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte). Du kan dog ikke få SPS til private uddannelser, selv om de er godkendt til SU. Obligatoriske praktikperioder i uddannelsen giver også ret til SPS, selv om de ikke berettiger til SU.
 • Teoretisk og praktisk pædagogikum under Ministeriet for Børn og Undervisning.
 • Uddannelse på pastoralseminarierne under Ministeriet for Ligestilling og Kirke.
 • Studieophold i udlandet, der er godkendt som en del af din danske uddannelse, du er ved at tage, og som berettiger til SU. Læs mere om studieophold og SU i udlandet.
 • Hele videregående uddannelser i udlandet, som er godkendt til SU. Læs mere om hele videregående uddannelser og SU i udlandet

Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
 • AOF Syd

  Tlf.: 74 62 24 23
  Web: aofsyd.dk

 • VUC Syd, Aabenraa

  Tlf.: 73 61 33 36
  Web: vucsyd.dk