Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Støttemuligheder for elever i et EGU-forløb afhænger af, hvilke uddannelseselementer EGU-forløbet er sammensat af.

EGU er en uddannelsesform, der er sammensat af flere elementer, omfattet af andre støtteordninger. Der kan fx indgå skoleforløb, hvor dette kan være dækket af SPS. I praksis er disse forløb dog tit så korte, at det ikke kan lade sig gøre at søge og implementere it-værktøjer eller effektuere studiestøtte, inden skoleforløbet er slut.
Da EGU er et kommunalt tilbud, har kommunen derfor mulighed for at støtte den studerende fx ved at bevillige fx it-værktøjer til brug for hele skoleforløbet, at sørge for at it-værktøjerne er til rådighed, og at der er tilbudt instruktion i værktøjerne, gerne allerede inden skoleforløbet starter.

Kommunen har mulighed for at benytte forskellige lovgivninger til at bevilge denne støtte, fx Lov om aktiv beskæftigelse eller Lov om social service §112.

EGU-vejlederen har et afgørende ansvar for at hjælpe den unge med at søge om støtte til uddannelsesforløbet, herunder it-hjælpemidler, samt at videregive relevante oplysninger til dem, der skal bevilge støtten. Det er desuden af stor betydning, at EGU-vejlederen regelmæssigt vurderer, om behovet for hjælpemidler er dækket.

Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
  • AOF Syd

    Tlf.: 74 62 24 23
    Web: aofsyd.dk

  • VUC Syd, Aabenraa

    Tlf.: 73 61 33 36
    Web: vucsyd.dk