Uddannelser med andre støtteordninger

Her kan du læse om uddannelsesområder, hvor der ikke findes mulighed for SPS, men hvor der til gengæld er andre støttemuligheder.

Ud over it-værktøjer og studiestøtte kan uddannelsesstedet støtte og tage særlige hensyn på flere måder. De kan fx give dispensationer ved eksamener og sørge for, at undervisningen bliver tilrettelagt på en måde, der tager hensyn til ordblindhed.

Det er forstanderen eller rektoren på uddannelsesstedet, der bevilger dispensationer og lignende. Der kan fx bevilges:

 • forlænget eksamenstid
 • mundtlig eksamen i stedet for skriftlig eller omvendt
 • brug af it-værktøjer til eksamen
 • sekretærbistand til opslag, oplæsning, skrivning af noter mm.
 • skriftlige eksamensspørgsmål udleveret i digitalt/elektronisk format, som oplæsningsværktøjer kan læse op.

På studiestedet kan underviserne desuden gøre tekstkopier og andre løsark fra undervisningen tilgængelige i digitalt format, fx via uddannelsesstedets intranet. Så har de studerende mulighed for at få teksterne læst højt via computeren, når de skal foreberede sig til timerne.

Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
 • AOF Syd

  Tlf.: 74 62 24 23
  Web: aofsyd.dk

 • VUC Syd, Aabenraa

  Tlf.: 73 61 33 36
  Web: vucsyd.dk