Til brug på jobbet

Personer med ordblindhed har forskellige muligheder for at søge om støtte til jobbet.

Er du ordblind og i job eller under efteruddannelse i forbindelse med jobbet, kan du søge om at få bevilget it-værktøjer og/eller personlig assistance i din bopælskommunes jobcenter efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §100 og Lov om kompensation til handicappedei erhverv. Du kan også søge, hvis du er selvstændig eller i et aktiveringstilbud gennem jobcenteret. Disse it-værktøjer knyttes til jobbet og må således ikke anvendes til hjemmebrug. For i det hele taget at kunne søge, skal du kunne dokumentere, at du er ordblind via en test.

Er du ordblind og står uden for arbejdsmarkedet, vil hjælpen i følge sektoransvaret principielt sortere under Lov om social service §112. Der findes imidlertid andre muligheder i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for at kunne bevilge støtte, når borgeren er uden job. Hos Handicapområdet under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan du læse om relevante støtte- og kompensationsordninger.

Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
  • AOF Syd

    Tlf.: 74 62 24 23
    Web: aofsyd.dk

  • VUC Syd, Aabenraa

    Tlf.: 73 61 33 36
    Web: vucsyd.dk