Til brug i privatlivet

Her kan du læse om, hvordan du kan søge it-støtte til brug i privatlivet.

Hvis du har behov for it-støtte i privatlivet, altså ikke i forbindelse med job eller uddannelse, ansøger du om hjælpemidler gennem socialforvaltningen i bopælskommunen.

Lov om social service §112 og 113 giver ret til støtte, hvis: 

 • du har en varigt nedsat funktionsevne (fx ordblindhed),
 • de ansøgte hjælpemidler i væsentlig grad kan lette funktionsevnen i dagligdagen.

Under uddannelse

Som studerende på en uddannelse uden klare støttemuligheder kan den eneste mulighed være at ansøge om hjælpemidler gennem socialforvaltningen i kommunen. Når der ikke er andre steder at ansøge om støtte, er reglerne sådan, at det er kommunen, der skal tildele de fornødne hjælpemidler.

Hvis uddannelsen er en del af jobbet eller sker gennem "Min Plan", ansøges gennem jobcenter.

Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
 • AOF Syd

  Tlf.: 74 62 24 23
  Web: aofsyd.dk

 • VUC Syd, Aabenraa

  Tlf.: 73 61 33 36
  Web: vucsyd.dk