Faglige organisationer

Her kan du læse om, hvad du som rådgiver i en fagforening bør vide for at rådgive medlemmer med ordblindhed.

Det er gratis at modtage ordblindeundervisning, også hvis der er tale om ordblindeundervisning målrettet arbejdspladsen eller jobsøgning.

Det er også muligt at søge om it-værktøjer, sekretærhjælp eller personlig assistance til brug på jobbet eller om it-værktøjer til brug for jobsøgning og i privatlivet.

Kontakt nærmeste undervisningssted for samarbejde og sparring om muligheder for dit medlem.

Undervisning og it-værktøjer vil i mange tilfælde medvirke til, at dit medlem bedre kan varetage de kommunikative krav, jobbet eller jobsøgningen stiller.

Her på siden finder du gode guides og håndbøger til, hvordan du bedst støtter dit medlem.

Mere viden

Jeg har nultolerance overfor mobning
Artikel bragt i ATL, der samler arbejdsgivere, der driver vognmands-, transport- og logistikvirksomhed.


Ordblind? 3F hjælper dig


Ordblind - en håndbog
Gode råd til virksomheder, medarbejdere, tillidsrepræsentanter, faglige organisationer og skoler.


 

Undervisningsteder

Steder med test, ordblindeundervisning og rådgivning

Se stort kort

Undervisningsteder
  • AOF Syd

    Tlf.: 74 62 24 23
    Web: aofsyd.dk

  • VUC Syd, Aabenraa

    Tlf.: 73 61 33 36
    Web: vucsyd.dk