Læse- og skriveteknologi

Læse- og skriveteknologi

Oplæsning og skrivning på en pc

Hvis du har svært ved at læse og skrive, kan læse- og skriveteknologi være en stor støtte for dig. It er aldrig en mirakelkur mod dine vanskeligheder. Men hvis du får tilpasset dine programmer rigtigt og får god undervisning i at bruge dem, kan du opleve, at dine daglige læse- og skriveopgaver bliver meget lettere.

Filmen viser, at der findes programmer som kan læse tekst højt med en syntetisk stemme. Man kan også få ordforslag, mens man skriver. 

Her på siden finder du andre små film, der viser nogle af de mest almindelige former for læse- og skriveteknologi til pc eller andre digitale enheder.

Hjælpemiddelbasen
Her finder du information om hjælpemidler og apps, der kan kompensere for læse- og skrivevanskeligheder.

Søg hjælpemidler

Søg apps (skriv 'ordblind' i feltet 'Søgeord)

Tilgængelighed

Adgang for alle (få teksten læst op)

Webtilgængelighed


Gratis elektronisk litteratur og nyheder